Filter

Pris

780 kr - 6 000 kr

WC står för vattencloset, det vill säga toalett. En WC-fixtur är utrustningen som används för att spola toaletten. Det finns olika typer av WC-fixturer, men de flesta består av en spolknapp eller en spolhandtag, en spolvattenbehållare och en spolventil.

Spolknappen eller spolhandtaget används för att initiera spolningen av toaletten. När du trycker på spolknappen eller drar i spolhandtaget öppnas spolventilen och vatten rinner från spolvattenbehållaren ner i toalettstolen. På så sätt rensas toalettstolen och alla avfall som samlats där töms bort.

Spolvattenbehållaren är en behållare som innehåller vattnet som används för att spola toaletten. Behållaren är fylld med vatten från vattenledningssystemet och är ansluten till toaletten med en slange eller en rörledning. När spolningen initieras öppnas spolventilen och vatten från spolvattenbehållaren rinner ner i toalettstolen och rensar den.