No products here

Sorry for the inconvenience.

En TV-apparat, eller bara TV, är en elektronisk enhet som används för att visa rörliga bilder och ljud på en skärm. TV-apparater kan ta emot signaler från olika källor, som antenner, kablar eller satelliter, och använder dem för att visa program som sänds via luftvågorna eller genom andra medier. De flesta moderna TV-apparater är också utrustade med inbyggda tuners som gör det möjligt att ta emot digitala signaler, vilket ger bättre bild- och ljudkvalitet samt ett större utbud av program.