Fast telefoni, även känd som fast linjetelefoni eller fast telefoni, är en teknologi som används för att skicka röstsignaler över fasta telefonnät. Det är det traditionella sättet att göra telefonsamtal, där en person ringer från en fast telefonapparat till en annan person som också har en fast telefonapparat.
Telefonnumret är knutet till en specifik plats och signalen skickas genom fasta kablar eller trådar, oftast i jorden eller på träd eller stolpar för att nå mottagaren.

Ett annat sätt är via IP-telefoni som skickar signalerna över IP-nätverk i stället för traditionella telefonledningar.

Fast telefoni används fortfarande av många människor och företag, men det har blivit mindre vanligt på grund av ökad popularitet för mobiltelefoni och internetbaserade lösningar som VoIP (Voice over Internet Protocol).