Integritetspolicy

Samtycke för registrering av personlig data (GDPR)

När du lägger en beställning hos Inredningsvaruhuset (BSA KÖK & BAD AB), behöver du ange personuppgifter såsom: organisations- eller personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. I samband med genomförandet av köpet godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig.

Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • I första hand för att tillgodose att din beställning blir efter din förväntan.
  • Kunna administrera din beställning hela vägen från order till leverans och faktura.
  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina specifika behov.
  • Tillhandahålla anpassade annonser.
  • Förbättra vår hemsida.
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp.
  • Kontakta dig via e-post eller telefon.
  • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning.

Kommer uppgifter att delas med tredje part?
Dina uppgifter kommer att delas med Visma Spcs, Fortnox, Klarna, Specter, Prestaworks, enligt våra leverantörsavtal. Vi har tecknat biträdesavtal med dem.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen.Vi har en sessionscookie, en cookie för ehandelssystemet som lagrar varukorg m.m. och en cookie för Google Analytics. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Cookies på Inredningsvaruhuset.se har en utgångstid på en månad.

Vilka uppgifter sparas och hur länge sparas de?
Vi kommer att spara nödvändig data så länge som vi är skyldiga att spara informationen,
enligt bokföringslagen 7 år och för försäljning (offerter 1 år), garantiåtaganden av produkt upp till 20 år.

För att skydda dig mot bedrägerier kommer även IP-adressen att sparas.

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande eller att du skickar ett mail.

Rätten att få tillgång till mina uppgifter
Du har enligt GDPR rätten att få ta del av den information som vi har registrerat. Du har också rätten att begära att informationen ska korrigeras. Kontakta oss via support@inredningsvaruhuset.se eller 010-1601800, så hjälper vi dig.

Registrerades rättigheter

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse   

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Din rätt till radering och begränsning   

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring)

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.
Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten   

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar jag mina rättigheter?
Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du når oss på support@inredningsvaruhuset.se eller 010 - 160 18 00.