En dimmer är en elektrisk brytare som kan justera ljusstyrkan på en ljuskälla, såsom en lampa eller en grupp av lampor. Det finns olika typer av dimmers, inklusive växelströmsdimmers och likströmsdimmers.

Växelströmsdimmers används vanligtvis för att styra belysning som drivs av växelström, medan likströmsdimmers används för att styra belysning som drivs av likström, som LED-lampor.

En dimmer fungerar genom att reglera mängden ström som släpps igenom till ljuskällan. Ju mindre ström som släpps igenom, desto svagare blir ljuset. Dimmers kan vara manuella, med en vredkontroll som används för att justera ljusstyrkan, eller de kan vara automatiska, med inbyggda sensorer som anpassar ljusstyrkan baserat på omständigheterna.

Det finns olika saker att tänka på när man väljer en dimmer. En viktig faktor är belastningskapaciteten, det vill säga den maximala mängden ström som dimmern kan hantera. Det är också viktigt att välja en dimmer som är kompatibel med den typ av ljuskälla som ska användas. Vissa lampor, såsom LED-lampor, kräver speciella dimmers.

Dimmers är ett bra sätt att skapa olika stämningar i ett rum och att spara energi genom att reducera mängden ström som används för belysning.