Eluttag är en del av elinstallationen i en byggnad och används för att ansluta elektrisk utrustning till elnätet. De flesta eluttag är utformade för att kunna ansluta en elektrisk sladd från en apparat eller enhet till elnätet genom att sätta in en stickpropp i uttaget.

Eluttag finns i olika storlekar och former, men de vanligaste är de som kallas för "schuko"-uttag, som är runda och har två ben. Dessa uttag är standardiserade i Europa och kan användas med stickproppar från olika länder. I USA finns det andra standarder, såsom de så kallade "NEMA"-uttag som har olika former och antal ben.

Eluttag kan vara monterade direkt på väggen, i en eluttagsdosa eller i en eluttagsdos med jordfelsbrytare. Eluttagsdosar med jordfelsbrytare är särskilt viktiga för att skydda mot elolyckor, eftersom jordfelsbrytaren kan stänga av strömmen om det uppstår en felaktig strömflödning, till exempel om en person får en elektrisk stöt.

Eluttag kan också ha olika typer av spänningsklassningar, vilket innebär att de är anpassade för att användas med olika spänningsnivåer. Det är viktigt att använda rätt typ av eluttag för att säkerställa att elektrisk utrustning får den rätta mängden ström och inte skadas.

Det är också viktigt att använda eluttag och elektrisk utrustning på ett säkert sätt för att undvika olyckor och brandrisker. Det rekommenderas att man alltid använder riktigt installerade eluttag och att man kontrollerar att sladdar och stickproppar är i bra skick innan man använder dem.