En videokamera är en elektronisk enhet som används för att spela in video. De kan vara både analog och digital och kan vara anslutna till en dator eller en extern lagringsenhet för att lagra inspelad video. Många moderna videokameror är också utrustade med ljudinspelning och kan ta foton. De kan vara både professionella och konsumentenheter. Professionella videokameror används vanligtvis inom film- och televisionsproduktion, medan konsumentenheter vanligtvis används för personligt bruk eller amatörfilmning.