Källsortering av avfall är ett sätt att separera olika typer av avfall för att göra det lättare att återvinna och återanvända material. Det finns olika sätt att källsorta avfall hemma, och det finns olika produkter som kan användas för att göra det enklare.

En vanlig produkt för källsortering hemma är olika typer av sorteringsbehållare. Dessa kan vara olika sopsorteringsmedel som papperskorgar, plastkorgar, glaskorgar eller metalldunkar för att sortera avfallet på ett enkelt sätt. Dessa behållare kan placeras på olika ställen i hemmet, så att det är lätt att slänga avfallet i rätt behållare.

Det finns också produkter som sopsäckar och påsar som är speciellt tillverkade för att källsorta avfall hemma. Dessa kan vara säckar för matavfall, papper, plast eller glas, och de gör det enklare att sortera avfallet eftersom de är märkta med vad de är tänkta att användas för.

En annan produkt som kan vara användbar för källsortering hemma är en sopnedkast. Detta är en sopsortering med olika behållare som kan tömmas i en gemensam container för avfall, men som gör det möjligt att sortera avfallet på ett enkelt sätt. Dessa produkter är oftast lite större och kan vara användbara i lite större hushåll.

Det finns även en mängd andra produkter som kan användas för att underlätta källsortering av avfall hemma, såsom behållare för att samla batterier, förpackningar och elektronik, och produkter för att göra det lättare att återvinna matavfall. Det viktiga är att hitta produkter som passar ens egna behov och som gör det enklare att källsorta avfall på ett korrekt sätt.