Brandsläckare (kallas även för handbrandsläckare och eldsläckare) finns i olika varianter beroende på vilken sorts brand den skall släcka. Släckare finns i klass A (för fibrösa bränslen), B (vätskeformiga bränslen), C (gasformiga bränslen) och F (matfett och matolja).

En sexkilos pulversläckare rekommenderas i hemmiljö av såväl myndigheter som försäkringsbolag.