En digitalmottagare är en enhet som används för att ta emot och decodera digitala signalsändningar. Det finns olika typer av digitala mottagare, beroende på vilken sorts signaler de är avsedda att ta emot och för vad de ska användas.

Till exempel finns det digitala mottagare för televisionssändningar som tar emot signaler från satelliter, kabel-tv-nät eller via markbundna antenner. Dessa mottagare kan vara inbyggda i tv-apparater eller förekomma som en separata enhet som ansluts till en tv.

Det finns också digitala mottagare för radiosändningar som tar emot digitala radiokanaler via olika tekniker som DAB eller DAB+ och ibland SDR.

Inom industriell och militär kommunikation finns det också mottagare för digitala signalsändningar, till exempel för kontroll- och övervakning av utrustning eller för kommunikation mellan försvarsfartyg eller flygplan.

Det finns också digitala mottagare i bilarna som fångar GPS signaler för att navigera.

Så det beror lite på vad det är för signaler man ska ta emot och vad man ska använda det till som avgör vad en digitalmottagare är.